Договір публічної оферти

Договір публічної офeрти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ «ВИДАВНИЧОГО ДОМУ «ШКОЛА»

(ОФЕРТА)

 

Наведений нижче текст є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) укласти Публічний Договір купівлі-продажу Товарів, розміщених на Сайті «Видавничого дому «ШКОЛА» (надалі — Договір).

Покупець приймає (акцептує) умови цієї пропозиції (оферти) в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Оформити замовлення» на Сайті інтернет-магазину, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цього Договору та згоду з його умовами. Наявність будь-яких заперечень Покупця щодо надання, таким чином, своєї згоди звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за невиконання умов цієї пропозиції і надає Продавцю право скасувати Замовлення в односторонньому порядку. Перед здійсненням купівлі книг на Сайті «Видавничого дому «ШКОЛА» уважно прочитайте Публічний Договір.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Видавничий дім «ШКОЛА» — Приватне підприємство «Видавничий дім «ШКОЛА», код ЄДРПОУ 31800450, місцезнаходження: 61036, м. Харків, вул. Морозова, буд. 13 б.

1.2. Продавець — «Видавничий дім «ШКОЛА» або інший суб’єкт підприємницької діяльності (юридична особа чи фізична особа-підприємець), Товар якого розміщено на Сайті за погодженням «Видавничого дому «ШКОЛА».

1.3. Покупець — фізична особа, яка прийняла в повному обсязі та без винятків умови Договору (особа, яка здійснила акцепт Оферти) в порядку, визначеному цим Договором.

1.4. Сторони — Продавець та Покупець.

1.5. Сайт — сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера на будь-якій платформі, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в інтернет-мережі за адресою: https://schoolbook.com.ua/ та призначених для надання інформації та оформлення Замовлення Покупця на підставі цього Договору.

1.6. Товар — опублікований на Сайті інтернет-магазину перелік Товарів, щодо яких вказуються ціна, назва, опис. Також Товар може супроводжуватися його зображенням.

1.7. Перевізник — юридична особа або фізична особа-підприємець, яка прийняла на себе за Договором обов’язки з доставки Товару до пункту призначення, зазначеного Покупцем.

1.8. Замовлення — належним чином оформлений запит Покупця на придбання Товару та доставку його Перевізником за вказаною Покупцем адресою.

1.9 Персональна знижка — умова операції купівлі-продажу, яка забезпечує зниження вартості Товару для авторизованого на Сайті Покупця.

1.9.1. Тимчасова акційна пропозиція — фіксована знижка на чітко визначені Товари на Сайті, що діє протягом певного часу для всіх авторизованих на Сайті Покупців.

 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, що визначені цим Договором, передати у власність Товар Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.

2.2. Товар замовляється Покупцем виключно для особистих, сімейних, побутових потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

2.3. Покупець гарантує Продавцю, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання умов Договору.

 

3. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

3.1. Покупець може оформити Замовлення самостійно на Сайті на умовах цього Договору. Покупець оформлює Замовлення на сайті шляхом додавання обраних Товарів у віртуальний «Кошик» та натискання кнопки «Оформити замовлення». Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом цього Договору, визначаються у Замовленні Покупця, розміщеному через електронний каталог.

3.2. Під час оформлення Замовлення на Сайті Покупець зобов’язаний надати про себе таку інформацію:

● прізвище, ім’я, по батькові;

● електронна пошта;

● контактний номер телефону;

● адреса доставки Товару.

3.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої під час оформлення Замовлення інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних у полях «Ім’я», «Прізвище», «Номер телефону» та ін., Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання Замовлення.

3.4. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений на сторінках Сайту. Кожний Товар може бути замовлений у будь-якій кількості, якщо це не суперечить пункту 2.2. цього Договору.

3.5. Після оформлення Замовлення Продавець надсилає повідомлення на контактну електронну пошту Покупця і телефонує йому за контактним номером телефону для підтвердження Замовлення, а саме для уточнення інформації щодо умов доставки та наявності Товару. Відправка Замовлень здійснюється тільки за 100% передоплатою після підтвердження менеджером контактних даних Покупця та варіантів оплати і доставки Замовлення.

3.6. Детальна інформація про Замовлення із зазначенням найменування, ціни, кількості вибраного Товару, а також сума до оплати міститься в розділі «Мої замовлення» на Сайті (для всіх авторизованих користувачів Сайту) та/або надсилається на електронну адресу Покупця після оформлення Замовлення.

3.7. У разі неможливості Замовлення, придбання та доставки Товару, Продавець повідомляє про це Покупця (телефоном або через електронну пошту).

3.8. За відсутності Товару Продавець має право замінити його іншим Товаром або анулювати Замовлення, попередивши про це Покупця.

 

4. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Ціна Товару на сторінках Сайту зазначається в національній валюті України — гривні за одиницю Товару.

4.2. Ціна на замовлений Товар не підлягає зміні після підтвердження прийняття Замовлення відповідно до п. 3.5. цього Договору.

4.3. Повна вартість Замовлення складається із вартості Товарів (з усіх сторінок Сайту з урахуванням персональних знижок та тимчасових акційних пропозицій для користувачів, що зареєстровані на Сайті).

4.4. Порядок здійснення оплати за Товар визначається у розділі на Сайті «Доставка та оплата». 

 

5. ДОСТАВКА ТОВАРІВ

5.1. Способи, порядок та строки доставки Товару зазначені на Сайті в розділі «Доставка та оплата». Порядок та умови доставки замовленого Товару погоджуються Покупцем із представником Сайту.

5.2. Доставка Товарів, які були замовлені та придбані Покупцем, здійснюється Продавцем або третьою особою (Перевізником). При здійсненні доставки Товар передається безпосередньо Покупцеві або представникові Покупця.

5.3. Для виконання зобов’язань за цим Договором Продавець має право залучати третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців) за договорами доручення, комісії, перевезення тощо.

5.4. Сторони домовились, що Продавець виконав свої зобов’язання за цим Договором після передавання (отримання) Покупцем замовлених Товарів.

5.5. Перехід ризиків (втрати, псування) та права власності на Товар від Продавця до Покупця відбувається в момент приймання-передачі Товару.

5.6. Порядок повернення Товарів визначається у розділі «Питання та відповіді».

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, завдану Покупцеві внаслідок неналежного використання ним Товарів, замовлених в інтернет-магазині.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили.

6.4. Усі спори та суперечки, які виникають під час виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів у судовому порядку.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Покупцем, у порядку, передбаченому цим Договором.

7.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

7.3. Сторони можуть достроково розірвати Договір за взаємною згодою.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору без попереднього повідомлення про це Покупця. Нова редакція цього Договору набирає чинності з моменту опублікування її на Сайті.

8.2. Усі інформаційні матеріали, представлені в інтернет-магазині, мають довідковий характер та не можуть повною мірою передати інформацію про властивості та характеристики Товару, включаючи колір, розмір та форму тощо. У випадку виникнення у Покупця питань, які стосуються властивостей, характеристик Товару тощо, Покупець може перед оформленням Замовлення звернутися до Продавця за телефонами, зазначеними на Сайті, для з’ясування повної інформації про Товар.