Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на купівлю-продаж товарів в інтернет-магазині

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією продавця укласти договір купівлі-продажу товару, представленого на сайті schoolbook.com.ua (далі — Інтернет-магазин).

Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього договору покупець у повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та всі інші умови договору.

  1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі — Оферта) — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі — Договір) на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар — об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у «Кошик» або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин — сайт Продавця за адресою schoolbook.com.ua, створений для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі «Інтернет».

1.4. Покупець — дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов’язані з провадженням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.5. Обліковий запис — це сукупність інформації про Покупця, яка ідентифікує Покупця на сайті та надає йому можливість використання функціоналу сайту.

1.6. Продавець — фізична особа підприємець Покатило Наталя Євгенівна (РНОКПП 2154808724).

Юридична адреса: 64102, Україна, Харківська область, Лозівський район, м. Первомайський мкр ½, буд.2, кв.28.

1.7. Сторони — Продавець та Покупець.

  1. Предмет договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Цей Договір вважається укладеним між Продавцем та Покупцем та Оферта вважається прийнятою Покупцем у повному обсязі та беззаперечно з моменту натискання кнопки «Підтвердити замовлення» на сторінці оформлення замовлення в розділі «Кошик» із подальшим направленням Продавцем Покупцеві підтвердження замовлення в електронному вигляді.

2.3. Покупець гарантує Продавцю, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

  1. Оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошика» або зробивши Замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним у розділі контактів Інтернет-магазину.

3.1.1. Продавець має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на складі шляхом надсилання електронного повідомлення чи здійснення телефонного дзвінка Покупцеві. У такому випадку права і обов’язки сторін, пов’язані з продажем, доставкою і передачею замовленого Товару Покупцю і оплатою його Продавцю, передбачені цим Договором, припиняються, а вартість Товару, у випадку сплати за нього, повертається Покупцю.

3.1.2. У разі відсутності можливості підтвердження Замовлення Продавцем із причин неправильно вказаної адреси електронної пошти чи\та номера телефону, Продавець має право скасувати таке непідтверджене Замовлення.

3.2. Продавець має право відмовитися від передання Замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх справжності.

3.3. При оформленні Замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати таку обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання Замовлення:

3.3.1. прізвище, ім’я Покупця;

3.3.2. адресу, на яку слід доставити Товар (якщо доставка — на адресу Покупця), дані отримувача;

3.3.3. канал зв’язку з Покупцем (контактний телефон або електронну адресу);

3.3.4. вид оплати з доступних на сайті.

3.4. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в «Кошику» Покупця на сайті Інтернет-магазину.

3.5. Якщо будь-якій зі сторін договору необхідна додаткова інформація, вона має право запитати її в іншої сторони. В разі ненадання необхідної інформації Покупцем Продавець не несе відповідальності за ненадання якісної послуги Покупцю при купівлі Товару в Інтернет-магазині.

3.6. При оформленні Замовлення (п. 3.1. Договору) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3—3.4. цієї Оферти.

3.7. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти може бути також здійснено шляхом оформлення Замовлення через менеджера Продавця. Після оформлення Замовлення через менеджера дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. У разі виявлення будь-якої недостовірності, неправильності або неправдивості інформації, наданої Покупцем, Продавець безумовно залишає за собою право в будь-який момент анулювати Обліковий запис такого Покупця без будь-яких компенсацій чи відшкодувань.

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови цієї Оферти (запропоновані умови придбання Товару) шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує таке:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цього Договору (Оферти);

б) Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для направлення та отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

  1. Ціна і доставка товару

4.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях.

4.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину, не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до чинних тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраної ним служби доставки (перевізника).

4.4. Вартість доставки встановлюється відповідно до тарифів служб доставки (перевізників). Строки доставки Товару визначаються відповідно до правил служб доставки (перевізників).

4.5. Зобов’язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Продавця.

4.6. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка та умови відправлення».

4.7. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.8. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом у товарному чеку або в замовленні, або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості Товару, зовнішнього вигляду і комплектності Товару.

4.9. При отриманні Товару Покупець зобов’язується перевірити Товар щодо кількості, якості, асортименту, інших необхідних показників та в разі виявлення невідповідностей на місці висунути та належним чином оформити претензії службі доставки відповідно до формату та правил служби доставки щодо оформлення таких претензій (заява, протокол, акт, претензія тощо). Продавець не несе відповідальності за дії служби доставки (перевізника), що забезпечують доставку Товару Покупцям.

4.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його представника з моменту отримання Товару Покупцем у місці поставки Товару при самостійному отриманні Товару від Продавця або під час передачі Продавцем Товару службі доставки (перевізнику), обраній Покупцем.

4.11. Товар до моменту його передачі Продавцем повинен бути повністю оплачений Покупцем.

4.12. Покупець має право призначити одержувачем придбаного Товару третю особу. У цьому випадку Покупець зобов’язаний вказати у формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації одержувача й доставки йому Товару. На відносини сторін у такому випадку поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

4.13. У разі якщо Замовлення анульоване Покупцем або відхилене Продавцем, сплачена вартість Товару підлягає поверненню, а вже витрачені кошти на доставку, понесені до моменту анулювання Замовлення Покупцем, поверненню не підлягають.

4.14. У випадку коли оплачене Покупцем Замовлення було відправлено до обраного Покупцем відділу служби доставки, але Покупець відмовився від огляду та прийняття Замовлення, таке Замовлення вважається анульованим з ініціативи Покупця, а сплачені Покупцем кошти за Замовлення підлягають поверненню за вирахуванням вартості послуг доставки Замовлення до відділу служби доставки.

4.15. Знижки/акції не сумуються з іншими знижками/акціями і знижками за промокодом.

4.16. Знижка за промокодом не застосовується при купівлі подарункового сертифіката.

4.17. Подарунковим сертифікатом можна оплатити будь-який товар на сайті, крім подарункових сертифікатів.

  1. Права ті обов’язки сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві Товар відповідно до умов цього Договору та Замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та цим Договором.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, інформацію про Товари та послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації на сайті Інтернет-магазину та застосовуються до будь-якого замовлення, зробленого після їх публікації.

5.3. Покупець зобов’язується:

5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину. У разі незгоди з такими умовами Покупець зобов’язується негайно припинити використання сайту Інтернет-магазину.

5.3.2. Для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

  1. Повернення товару

6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого Товару належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковку, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2. Повернення Покупцеві вартості Товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів із моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1 Договору, чинним законодавством України.

6.3. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця чи іншим способом, що погоджений сторонами.

6.4. Повернення Товару належної якості на адресу Продавця здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі Покупець особисто, в порядку та в строки, що встановлені законодавством України, має право висунути Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При висуванні вимог про безоплатне усунення недоліків строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем у своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

6.6. За умови дотримання вимог щодо належної експлуатації Товару Покупцем, Продавець гарантує високу якість Товару протягом строку гарантії. Строк гарантії на Товар становить 14 (чотирнадцять) календарних днів, якщо інше не встановлено виробником (постачальником) та/або законодавством чи не зазначено на сайті Інтернет-магазину.

6.7. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України.

6.8. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.

6.9. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально визначені властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав (у тому числі за бажанням Покупця визначено нестандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектацію тощо Товару). Підтвердженням того, що Товар має індивідуально визначені властивості, є відмінність розмірів Товару та інших характеристик від тих, що вказані в Інтернет-магазині.

6.10. Повернення Товару у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється на умовах, вказаних на сайті в розділі «Гарантія та умови повернення».

  1. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару, придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку ненадання Покупцем інформації, необхідної для виконання замовлення, надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як-от: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і/або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу сторону.

7.5. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати України встановленого зразка.

7.6. Відповідальність Продавця не може перевищувати вартості придбаних Товарів та не включає будь-яку упущену вигоду, непрямі збитки, шкоду, завдану третім особам.

  1. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину під час реєстрації або оформлення Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі й передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження строку дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

  1. Інші умови

9.1. Цей Договір укладено на території України і він діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Всі правила і умови здійснення/виконання окремих дій/операцій, розміщені у відповідних розділах сайту, є невід’ємними частинами (як Додатки) цього Договора, що визначають зобов’язання для обох сторін. У разі якщо умови, зафіксовані в тексті Договору, і умови, зазначені в його Додатках (розділах сайту), відрізняються, сторони керуються умовами, визначеними в Додатках. Продаж товару Продавцем Покупцю регулюється цим Договором, а також Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про захист прав споживачів», Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями та іншими законодавчими актами в частині, що не суперечить специфіці електронної комерції.

9.3. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1 Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.5. Власником прав інтелектуальної власності на поширення інформації про Товар, що представлений на сайті Інтернет-магазину, в тому числі, але не виключно у вигляді текстових, зображувальних, аудіо- та відеофайлів, що надані у різних форматах та представлені для огляду, скачування та інших дій Покупця, є Продавець. Використання текстових та фото- і відеоматеріалів сайту Інтернет-магазину можливе лише з дозволу власника.

9.6. Продавець докладає всіх можливих зусиль для забезпечення належного функціонування сайту Інтернет-магазину, проте не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, а також за шкоду, завдану у зв’язку з цим, внаслідок, але не обмежуючись: неправомірними діями третіх осіб; збоями в роботі сайту, зумовленими помилками в коді, комп’ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні сайту; відсутністю інтернет-з’єднань між пристроєм користувача і сервером сайту, а також між сервером сайту і мережею «Інтернет»; проведенням державними органами та іншими належним чином уповноваженими організаціями оперативних заходів, що впливають на роботу сайту; виконанням оновлень програмного забезпечення сайту; за застосовним і таким, що набуло чинності, рішенням уповноважених органів державної влади.

9.7. Сторони підтверджують, що в разі якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, ця умова не братиметься до уваги або ж сторонами буде вжито заходів зі зміни договору в тій мірі, щоб зробити Договір дійсним і зберегти в повному обсязі наміри сторін.

Фізична особа підприємець

Покатило Наталя Євгенівна

IBAN: UA333515330000026006005908368

в АТ КБ”ПРИВАТБАНК”

МФО 351533

РНОКПП 2154808724

Є платником єдиного податку

64102, Україна, Харківська область, Лозівський район, м. Первомайський мкр ½, буд.2, кв.28